ویژگی های اصلی نرم افزار:
- شروع با تاخیر قابلیت ضبط
- وجود بسیاری از فرمت های ضبط
- ضبط گروه بندی بر اساس تاریخ
- حفاظت از رمز عبور از ضبط
- ادغام Dropbox به (نرم افزار)
تغییرات نسخه جدید:
- برطرف شدن مشکلات
- قابلیت غیرفعال کردن توضیحات
- اضافه شدن قابلیت جستجو