ویژگی ها:
-نبرد واقعی، افکت های شدید و گرافیک های زیبا به دنیا جان بخشیده است!
-در یک ماجراجویی حماسی برای نجات دنیا بین ابعاد می توانید سفر کنید!
-بیش از ۱۲۰ مهارت هیجان انگیز و منحصر به فردو
-سقف سطح برای کاراکتر ها و مهارت ها به ۱۰۰ تغییر یافته است
-ماموریت های گروهای جدید
-پاداش های زمان بازی
-بازی به صورت آنلاین
-خرید تجهیزات در فروشگاه
-جنسیت کاراکتر بعد از پیشرفته شدن باقی می ماند